Centrum Diagnozy i Terapii LOGOS

Nasza oferta

Konsultacje i porady psychologiczne

Konsultacje i porady psychologiczne to jednorazowe lub kilkurazowe spotkania, mające na celu doraźną pomoc i wsparcie. Pomoc psychologiczna udzielana w formie porady czy konsultacji polega na omówieniu problemu Klienta/Pacjenta, przekazaniu wiedzy psychologicznej i wspólnym znalezieniu rozwiązania odpowiedniego w sytuacji Klienta/Pacjenta.

Porady i konsultacje z psychologiem obejmują:

Dla kogo:

Terapia Indywidualna

Jest formą pracy terapeutycznej dla osób, które gotowe są do podjęcia regularnej współpracy z psychoterapeutą, w celu uzyskania pozytywnej zmiany w swoim życiu. Psychoterapia indywidualna stanowi cykl spotkań Pacjenta z terapeutą. Terapię poprzedza spotkanie konsultacyjno-diagnostyczne. Indywidualne sesje terapeutyczne trwają 50/60 minut i odbywają się raz w tygodniu. Ilość i częstotliwość spotkań terapeutycznych jest uzależniona od indywidualnego kontraktu terapeutycznego oraz ustalana wspólnie z Pacjentem podczas pierwszego spotkania diagnostyczno-konsultacyjnego umożliwiającego określenie problemu i określenie form terapii. Pacjent wraz z terapeutą mogą wspólnie ustalić inną częstotliwość spotkań, zależnie od potrzeb procesu terapeutycznego.

Konsultacje psychiatryczne

Z konsultacji z lekarzem psychiatrą mogą skorzystać tylko Pacjenci objęci terapią psychologiczną w naszym Centrum.

Lekarz psychiatra  ściśle współpracuje z psychoterapeutami,  dzięki czemu zapewniamy całościową opiekę nad Pacjentem.

Terapia Par

Związek dwojga ludzi to złożona i budząca intensywne emocje relacja międzyludzka. Będąc w związku przeżywamy różnorodne stany emocjonalne. Terapia par może pomóc we wzajemnym zrozumieniu i stworzeniu takiej relacji, jakiej potrzebują partnerzy. Pomagamy w sytuacjach dotyczących kłopotów rodzinnych. Niesiemy pomoc w sytuacji, gdy pojawiają się zaburzenia komunikacji. Wspieramy pacjentów w trakcie rozpadu rodziny. Oferujemy terapię parom, które przeżywają kryzys w związku, trudności w relacji i potrzebują wsparcia psychicznego, poszukują skutecznych sposobów rozwiązania problemów partnerskich, chcą efektywniej porozumiewać się ze sobą i uzdrowić swoje relacje.

Pierwsze spotkanie ma charakter diagnostyczny oraz ma pomóc parze podjąć decyzję o dalszej pracy z terapeutą. Po wstępnej diagnozie rozpoczyna się proces terapeutyczny.

Terapię rozpoczynamy, jeśli w trakcie konsultacji z parą udaje się ustalić wspólny cel pracy i obszary zmiany dla obojga partnerów. Podczas procesu terapeutycznego odbywa się przynajmniej jedno spotkanie indywidualne z każdym z partnerów związku.

Psychoterapia na odległość

Konsultacje, sesje terapeutyczne na odległość prowadzone są przez wideo rozmowę np. przez Skype.

Psychoterapia on-line to rozwiązanie dla osób, które chciałyby skorzystać z profesjonalnej pomocy psychoterapeuty, ale z różnych względów nie mogą pojawić się w gabinecie psychoterapeutycznym.

Dla kogo:

Zasady psychoterapii on-line:

Zasady  Psychoterapii on-line są identyczne z tymi, których przestrzega się w trakcie spotkań, w gabinecie psychoterapeutycznym:

Jak skorzystać z psychoterapii on-line?

Diagnoza psychologiczna

Badanie i diagnostyka psychologiczna i neuropsychologiczna zakończona jest oceną, omówieniem wyników i wystawieniem opinii. Ilość spotkań i czas badania uzależniona jest od jego celu i zakresu.