Centrum Diagnozy i Terapii LOGOS

O mnie

dr Grażyna Domanowska

Witam na mojej stronie Centrum Diagnozy i Terapii LOGOS. Nazywam się Grażyna Domanowska i jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem. Uzyskałam dyplom z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz stopień naukowy doktora z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie psychologia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Moje doświadczenie psychologa

Pracuję jako psycholog i psychoterapeuta od kilkunastu lat. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie, przygotowujące do niesienia profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej oraz uzyskałam certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (nr 414) przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), będące akredytowanym członkiem European Association For Cognitive And Behavioural Therapies (EABCT) oraz CTPB i Oxford Cognitive Therapy Centre (nr 14) uprawniający do prowadzenia psychoterapii, pod stałą superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.  

Moje doświadczenie psychologiczne jest zróżnicowane: posiadam rozległe i wszechstronne doświadczenie w pracy psychologicznej i klinicznej. Ukończyłam Podyplomowe Studium dla psychologów z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego. Pracuję w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadząc psychoterapię indywidualną.

Pracowałam jako psycholog w sektorze publicznym. Byłam kierownikiem i psychologiem w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, gdzie wykonywałam diagnozy psychologiczne rodzin, dzieci i nieletnich. Byłam kierownikiem i psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zdobywałam doświadczenie zajmując się psychologiczną diagnozą edukacyjną dzieci i młodzieży. Jako wykładowca akademicki zdobywałam doświadczenie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na Wydziale Psychologii oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, w Instytucie Psychologii, gdzie uzyskałam tytuł doktora.

Moim głównym celem jest terapia indywidualna

Zajmuję się terapią indywidualną w nurcie poznawczo – behawioralnym osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz diagnozą psychologiczną. Przywiązuję dużą wagę do relacji terapeutycznej oraz wykorzystywanych metod, korzystając z szerokiej gamy metod terapeutycznych. Moje główne podejście terapeutyczne jest w nurcie poznawczo-behawioralnym, który zakłada, że aktywność poznawcza wpływa na zachowanie. Celem terapii jest identyfikacja schematów poznawczych, myśli automatycznych oraz przepracowanie ich poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania.

W swojej pracy terapeutycznej integruję podejście psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT) z dokonaniami pokrewnych nurtów terapeutycznych: terapią akceptacji i zaangażowania (ACT), terapią schematów, dialektyczną terapią behawioralną (DBT), terapią poznawczą opartą na uważności (Mindfullness-Based Cognitive Therapy), Racjonalną Terapią Zachowania (RTZ), dialogiem motywującym. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach prowadzonych w nurcie CBT i ACT. Stale doskonalę się oraz poszerzam swój warsztat pracy. Mam wieloletnie doświadczenie w psychoterapeutycznej pracy klinicznej.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się terapia indywidualna osób z zaburzeniami lękowymi (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie), depresją i zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami snu, zaburzeniami adaptacyjnymi oraz problemami psychosomatycznymi i zaburzeniami okołoporodowymi. Udzielam konsultacji dla par przeżywających kryzys w związku, rodziców mających trudności wychowawcze czy trudności w relacji rodzic – dziecko. Dokonuję diagnostyki w zakresie procesów poznawczych, osobowościowych, emocjonalnych, trudności szkolnych, ADHD, zaburzeń rozwojowych oraz diagnozy neuropsychologicznej.

Moje zainteresowania naukowe skupione są wokół teorii i badań z zakresu współczesnej psychologii, trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej: ACT – Terapia Akceptacji i Zaangażowania, MBSR – Redukcja Stresu Oparta na Uważności, MBCT – Terapia Poznawcza Oparta na Uważności oraz psychoonkologii, psychologii pozytywnej i psychologii zdrowia.

Moje publikacje

Artykuły w czasopismach

Rozdziały w monografiach

dr Grażyna Domanowska - Psycholog Psychoterapeuta

W swojej praktyce stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, a także Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jestem właścicielem Centrum Diagnozy i Terapii Logos.